23 de junio de 2017

#BilbaoCommons en Santutxu: abierta la convocatoria para iniciativas locales

Bilbao Commons en Santutxu: abierta la convocatoria para presentar iniciativas locales IC AZ / Bilbao Commons es la propuesta de Inteligencias Colectivas como Colectivo residente en Azkuna Zentroa durante 2016 y 2017.  Uno de sus resultados es un espacio cubierto a modo de infraestructura compartida que dialoga entre Azkuna Zentroa, la ciudad de Bilbao y sus iniciativas.  En otoño  de 2017 Bilbao Commons se instalará en un espacio público exterior del barrio de Santutxu y se convertirá en un lugar de encuentro, exposición y acción urbana que acogerá una programación expandida y participada. Para ello abrimos la Convocatoria de Programación para Iniciativas Locales en la que ponemos a disposición de artistas, asociaciones y ciudadanía de Santutxu y Bilbao el espacio Bilbao Commons para el desarrollo de actividades relacionadas con el espacio público, el intercambio de conocimiento y la creación de ciudad y cultura local utilizando la inteligencia colectiva. La convocatoria estará abierta del 23 de junio al 19 de julio para iniciativas que necesiten recursos técnicos y/o económicos, y del 23 de junio hasta una semana antes de la actividad para aquéllas que no necesiten recursos pero sí estén incluidas en la programación. Inscripción en la Convocatoria Podéis ver aquí las Bases de la Convocatoria. Para la inscripción deberá rellenarse un Formulario en formato digital aquí o en formato papel en:
  • Oficina Municipal del Distrito de Begoña (Circo Amateur del Club Deportivo Kalea, 2 )
  • Centro Municipal de Santutxu (Monseñor Remigio Gandasegi,6 )
  • Infopuntua en Azkuna Zentroa (Plaza Arriquíbar, 4 )
En caso de solicitar ayuda económica, la memoria explicativa se remitirá a info@inteligenciascolectivas.org [EUS] Bilbao Commons Santutxun: tokiko ekimenak aurkezteko deialdia zabalik IC AZ / Bilbao Commons da 2016an eta 2017an Azkuna Zentroko kolektibo egoiliarra izan den Inteligencias Colectivasek egin duen proposamena. Emaitzetako bat estalitako espazio bat da, partekatutako azpiegitura baten modukoa, Azkuna Zentroarekin, Bilboko hiriarekin eta haren ekimenekin hizketan diharduena. 2017ko udazkenean, Bilbao Commons kanpoaldeko espazio publiko batean kokatuko da, Santutxu auzoan. Biltzeko, erakusteko eta hiri-ekintza lantzeko tokia izango da aldi berean, eta programazio hedatua eta partaidetzakoa izango du. Ildo horretan,Tokiko Ekimenetarako Programazioaren Deialdia egingo dugu, eta, horrenbestez, Bilbao Commons espazioa utziko dugu Santutxuko eta Bilboko artisten, elkarteen eta hiritarren esku, adimen kolektiboa erabiliz, espazio publikoa, ezagutzaren trukea eta hiriaren eta tokiko kulturaren sorkuntza aztertzen dituzten jarduerak egin ditzaten. Deialdia ekainaren 23tik uztailaren 19ra egongo da zabalik laguntza ekonomiko edo teknikoa behar duten ekimenentzat; eta ekainaren 23tik jardueraren data baino aste bete lehenagora, programazioaren barruan dauden baina laguntzaren beharrizanik ez duten ekimenentzat. Deialdian izena ematea Ikusi hemen Deialdiaren oinarriak. Izena emateko, formulario bat bete beharko da, formatu digitalean hemen edo paperean:
  • Begoñako Barrutiko Udal Bulegoa (Club Deportivoren Zirko Amateurraren kalea, 2)
  • Santutxuko Udaltegia (Remigio Gandasegi Monseñorearen kalea, 6)
  • Infopuntua Azkuna Zentroan (Arriquíbar plaza, 4 )
Laguntza ekonomikoa eskatuz gero, azalpen-memoria hona bidali beharko da: info@inteligenciascolectivas.org     [ENG] Bilbao Commons in Santutxu: Open Call for local initiatives IC AZ / Bilbao Commons is the proposal of Inteligencias Colectivas, the resident Collective at Azkuna Zentroa during 2016 and 2017. One of its results is a covered space in the form of a shared infrastructure which converses between Azkuna Zentroa, Bilbao city and its initiatives. In autumn 2017 Bilbao Commons will be installed in an outdoor public space in the Santutxu quarter to become a meeting, exhibition and urban action place which will take on an expanded participated programme. To this end, we have launched the Programme Call for Local Initiatives where we make available the Bilbao Commons space to Santutxu and Bilbao artists, associations and residents to carry out activities related to the public space, knowledge exchange and creation of city and local culture using collective intelligence. The call will be open from June 23 to July 19 for initiatives who need technical or economical resources; and from June 23 to a week prior to the activity for those who do not need any resources, but are included in the programme. Call Registration See here the Call Conditions. To register, complete the Form in digital format here or in paper format at:
  • Begoña District Municipal Office (Circo Amateur del Club Deportivo Kalea, 2 )
  • Santutxu District Municipal Centre (Monseñor Remigio Gandasegi,6 )
  • Infopuntua at Azkuna Zentroa (Plaza Arriquíbar, 4 )
Should you wish to request funding, the explanatory report must be sent to: info@inteligenciascolectivas.org